Ceny
Ve většině případů si advokát a klient stanovují cenu právních služeb předem. Její výše závisí na náročnosti poskytované služby, a to jak odborné, tak časové. Cena je vyšší v případě, kdy jsou právní služby poskytovány v cizím jazyce či je aplikováno cizí právo. Ovlivňuje ji rovněž hodnota projednávané věci.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby převážně za odměnu sjednanou dohodou mezi advokátem a klientem. Dohoda o odměně advokáta vychází z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Smluvní odměna může být sjednána jako odměna časová, úkonová, paušální anebo podílová. Je možné si dohodnout i kombinaci jednotlivých typů smluvních odměn.

Pokud je sjednána časová odměna, pak si naše kancelář účtuje sjednanou sazbu za každou započatou hodinu poskytování právních služeb. Dodatečné náklady jako je např. jízdné, účtujeme samostatně v souladu s advokátním tarifem. Při použití cizího jazyka, cizího práva nebo u komplikované věci může být hodinová sazba zvýšena.

V případě dlouhodobější spolupráce nabízíme klientům slevy nebo poskytování právních služeb za předem stanovenou paušální odměnu.

K ceně právní služby je vždy připočtena zákonem stanovená sazba DPH.

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz, ID datové schránky: n69admd, www.cak.cz.
Zpět