Služby
Kancelář se zameřuje především na oblast občanského a obchodního práva. Právní služby poskytujeme například v těchto oborech:

Obchodní právo
- organizace valných hromad
- zakládání a změny obchodních společností
- zápisy do obchodního rejstříku
- příprava obchodních smluv
- insolvence

Občanské, pracovní  a rodinné právo
- vypracování občanskoprávních smluv a žalob
- zastupování ve sporech před soudy a rozhodčími orgány
- náhrady škody
- exekuce
- převody nemovitostí
- rozvody
- nájemní smlouvy

Právo duševního vlastnictví
- přihlašování ochranných známek
- ochrana autorských práv

Správní právo
- zastupování před správními orgány
- přestupkové řízení
- příprava správních žalob

Nabízíme též školení ve vybraných oblastech práva.

Právní služby poskytujeme na celém území ČR, a to nejen v českém, ale i německém či anglickém jazyce.
Zpět